Harmonogram pracy 2017

Rada Gminy Gietrzwałd będzie spotykała się na sesjach w następujących terminach:

  •  23 marca, zmieniony na 21 marca
  • 18 maja,
  • 29 czerwca,
  • 7 września,
  • 26 października, zmieniony na 31 października
  • 21 grudnia

Informacje na temat miejsca, godziny rozpoczęcia posiedzenia i porządku obradposzczególnych sesji dostępne będą na stronie: http://gietrzwald.bip.net.plna 7 dni przed planowanym spotkaniem.