Ostatnie komunikaty:

Cz
Lis
15
2018
Śr
Paź
31
2018
Śr
Wrz
12
2018
12 wrzesień 2018
Wt
Lip
24
2018

dotacja

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

emapa

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Komisje Rady Gminy

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

S T A T U T Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
§ 1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, zwany dalej ?Ośrodkiem? utworzony został na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r Nr XII/43/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
 § 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 1143 ze zmianami ),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zmianami),
4a. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 ze zmianami),
 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz.1485 ze zmianami),
 3. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami),
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
 5. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
 6. innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej,
 7. niniejszego statutu.
 § 3. 1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie jest jednostką organizacyjnąGminy Gietrzwałd.
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, powiązaną z budżetem Gminy.
 § 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Gietrzwałd.
 § 5. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Gietrzwałd. 

Rozdział II. Cel i zadania Ośrodka.  

§ 6. Celem działania ośrodka jest:
 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganiu powstawania takich sytuacji,
 2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 § 7. 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 1.  zadania własne gminy,
  1. zadania zlecone gminie.
2. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.3. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin oraz Zespołu Monitorującego Rodziny.4. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.5. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia Punktu Informacyjno ? Konsultacyjnego dla osób z problemem narkomanii.6. Ośrodek organizuje działalność w zakresie prowadzenia świetlic realizujących programy profilaktyczne.7. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność Klubu Integracji Społecznej. 
§ 8. 1. Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje sięustaleniami Wójta Gminy.
 1. Ośrodek realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej zlecone gminie (Wójtowi Gminy) z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego.
 § 9. 1. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek wykonuje zadania obejmujące:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia,
 7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 8. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 9. praca socjalna,
 10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 11. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 12. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 13. dożywianie dzieci,
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Warmińsko ? Mazurskiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
 2. Z zakresu zadań własnych gminy Ośrodek:
 1. przyznaje i wypłaca zasiłki specjalne celowe,
 2. przyznaje i wypłaca pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
 3. prowadzi i zapewnia miejsca w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kieruje do nich osoby wymagające opieki,
 4. podejmuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzy i realizuje programy osłonowe,
 5. współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 6. organizuje roboty publiczne oraz prowadzi klub integracji społecznej o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 3. Z zakresu zadań zleconych gminie w obszarze pomocy społecznej Ośrodek:
 1. przyznaje i wypłaca zasiłki stałe,
  1. opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  2. organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  4. prowadzi i rozwija infrastrukturę środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  5. realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  6. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
 1. Z zakresu zadań zleconych gminie związanych z realizacją świadczeń rodzinnych Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 2. Z zakresu zadań zleconych gminie w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, realizowane przez Ośrodek na podstawie upoważnienia Wójta i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych.
6. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
§ 10. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
§ 11. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
 § 12. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział III. Organizacja Ośrodka. 

§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 § 14.1. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadańprzez poszczególnych pracowników.
 1. Kierownik Ośrodka zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka i wykonuje pozostałe czynności pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.
 2. Kierownik Ośrodka sporządza i przedstawia Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 § 15.1. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.2. Zadania pracowników socjalnych określa art. 119 ustawy o pomocy społecznej.3. Szczegółową organizację Ośrodka, w tym jego strukturę organizacyjną określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Gietrzwałd 

Rozdział IV. Działalność Ośrodka. 

§ 16.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Gietrzwałd.2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 17.1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Gminy w budżecie gminy.2. Ośrodek prowadzony jest w formie jednostki budżetowej.3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.
 3. Obsługę działalności finansowo ? księgowej i kadrowej Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.
§ 18.1. Ośrodek może tworzyć rachunek dochodów własnych.2. Dochody mogą być tworzone z otrzymywanych darowizn i odszkodowań za utracone bądź uszkodzone mienie.
 1. Dochody własne przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
  
Rozdział V. Mienie Ośrodka. 

§ 19.1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.
 1. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.
  
Rozdział VI . Postanowienia końcowe.  

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

Aktualności:

STYPENDIA 1

 

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

facebook logo

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

ludki 250

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

BIP

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

nkgt-web-banner-01

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information