Komisje Rady Gminy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy serdecznie podziękować i pogratulować Dyrektorom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom naszych gminnych szkół i przedszkoli za trudną i odpowiedzialną pracę z dziećmi i młodzieżą. To dzięki Państwa zaangażowaniu i umiłowania zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować swoje umysły.

Życzymy, aby przywiązanie i wdzięczność uczniów, wynagradzały Państwu trud niełatwej pracy.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy uczniom, kształtowania obywatelskich postaw i wpływania na ich życiowe wybory.

Anna Otta

Przewodnicząca
Rady Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Wójt Gminy Gietrzwałd