Ostatnie komunikaty:

Pn
Kwi
23
2018
Pt
Kwi
20
2018
20 kwiecień 2018
Pt
Kwi
20
2018
Cz
Kwi
19
2018
19 kwiecień 2018

dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Nowy skarbnik Andrzej Wasilewski

Adam Wasilewski i Jozef Greifenberg

Ostatnia sesja rady gminy w 2015 roku obfitowała w wydarzenia bardziej lub mniej symboliczne. Przyjęto też budżet gminy Gietrzwałd na kolejny rok. Na koniec życzono sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Posiedzenie z kilku względów miało charakter historyczny. Oficjalnie przyjęto rezygnację Józefa Greifenberga z funkcji skarbnika gminy w związku z jego przejściem na emeryturę (od kwietnia).

Czytaj więcej...

Ekologia dla dzieci i młodzieży

IMAG1805

W 2015r. zrealizowano 5 zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Mikrograntów na przeprowadzenie różnego rodzaju form aktywności dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką ekologiczną. W ramach zadań zorganizowano m.in. warsztaty plastyczne i rękodzieła, wystawy, wycieczki, pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane przez współpracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie. W ramach zadań zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Zadania zrealizowano w:

Biesalu - „Woda darem życia”

Unieszewie - „Eko Natura nie tylko ze sznura”

Sząbruku - „Woda - bezcenne źródło istnienia”

Nagladach - „Recykling - nowe ze starego”

Worytach - „Apel Ziemi”

NFOSiGW    wfos

 

25 lat Komendanta Gminnego SP

Gerhard Kryks

Pan GERHARD KRYKS 20 grudnia obchodzi piękny JUBILEUSZ 25-LECIA SŁUŻBY na stanowisku Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Gietrzwałdzie i z tej okazji w imieniu mieszkańców Gminy Gietrzwałd składamy Panu gratulacje i podziękowania za 25 lat wytrwałej i wzorowej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie.

Czytaj więcej...

Nie siedź w domu – wstąp do Strzelca

strzelec

W minione lato w Tomarynach, podczas Pikniku Militarnego z okazji Święta Wojska Polskiego, zawiązała się inicjatywa założenia Jednostki Strzeleckiej w Gietrzwałdzie, w ramach Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Niedawno została ona powołana rozkazem Komendy Głównej w Warszawie.26 listopada 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd. Zgodnie z rozkazem Komendy Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej jednostka rozpoczęła nabór do swoich szeregów.Swoim rodowodem organizacja sięga 1910 roku, kiedy to została powołana do życia przez Józefa Piłsudskiego. Członkiem „Strzelca” może zostać każda osoba, która ukończyła 16. rok życia. Za zgodą rodziców mogą do niej należeć – do Korpusu Orląt – osoby w wieku poniżej 16 lat. Członkowie „Strzelca” występują w mundurach – jak na organizację o charakterze proobronnym przystało. Można się w niej nauczyć obsługi broni, strzelania, musztry czy też taktyki. Członkowie „Strzelca” zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony mogą mieć pierwszeństwo przy zatrudnianiu w wojsku lub innych służbach mundurowych.– Oprócz rzemiosła wojskowego uczymy patriotyzmu i historii, szczególnie młodych ludzi – mówi Wojciech Gudaczewski, dowódca JS 1028 Gietrzwałd. – Naszą ofertę kierujemy zatem do młodzieży, ale także do osób dorosłych. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach, będziemy też organizować wycieczki, m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego czy na Westerplatte. Podczas zebrania ustalono plan działania na 2016 rok, który obejmuje szereg szkoleń, m.in. nauki strzelectwa, musztry, a także organizację rajdu pieszego „Śladami Żołnierzy Wyklętych”. 12 grudnia odbyła się Wigilia Strzelecka.

W 2016 roku ceny wody i ścieków pozostaną bez zmian

wodaUchwała Nr XII/121/2015 Rady Gminy Gietrzwałdz dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 139) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Nr XLIX/507/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe odprowadzanie  ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na terenie Gminy Gietrzwałd.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Gazecie Gietrzwałdzkiej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

Zachęcamy mieszkańców gminy Gietrzwałd do korzystania z Systemu Powiadomień Masowych uruchomionego przez Urząd Gminy. Za pomocą SMS-a otrzymacie Państwo m.in. informacje o terminach odczytów wodomierzy oraz utrudnieniach w korzystaniu z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Aby uruchomić usługę należy: wysłać SMS-a pod numer 799 448 105, w jego treść wpisać nazwę swojego sołectwa np. gietrzwald (bez polskich znaków). Koszt wysłania tego zgłoszenia – według taryfy operatora.

Polecamy Państwu również korzystanie z usług e-Woda i e-Klient, które można znaleźć na portalu www.gietrzwald.nowoczesnyurzad.pl lub na stronie www.gietrzwald.pl w zakładce Instytucje wybierając – Gospodarka Komunalna. Usługi te umożliwiają podanie aktualnego stanu wodomierza za pośrednictwem internetu oraz sprawdzenie aktualnych rozliczeń oraz należności do uregulowania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko