dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   W Unieszewie powstała kolejna inwestycja

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu we współpracy z Grupą Odnowy Miejscowości Unieszewo zrealizowano zadanie pn. „Rowerem przez sołectwo Unieszewo”. Mieszkańcy opracowując pomysł wykorzystali lokalne możliwości i potrzeby. Przez wieś przebiega szlak rowerowy „Szlakami mazurskiej puszczy”, po którym w sezonie chętnie poruszają się rowerzyści i turyści. Jednak, jak wynika z przeprowadzonego rozeznania, nie mają oni pełnej wiedzy jakie atrakcje czekają na szlaku a zwłaszcza na terenie sołectwa. Stąd pojawił się pomysł utworzenia przystanku rowerowego, gdzie turyści i mieszkańcy będą mogli zatrzymać się żeby odpocząć ale też zapoznać z oferowanymi atrakcjami turystycznymi w najbliższej okolicy. Dzięki realizacji projektu spełniony został również aspekt edukacyjny bezpiecznego korzystania z bogactwa przyrody, bez jej dewastacji. Jeżeli turyści będą poruszali się zgodnie z wytyczonymi na tablicy informacyjnej trasami, ograniczy to degradację środowiska naturalnego.DSC 6073

Czytaj więcej...

BIESAL LAUREATEM NAGRODY

Biesal laureatem nagrody

Co roku mieszkańcy gmin zrzeszonych w Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich rywalizują ze sobą w Konkursie „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”. W tym roku Biesal zajął III miejsce w tym ważnym konkursie.

Celem konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi. Trzeba przyznać, że mieszkańcy Biesala włożyli wiele starań, żeby uatrakcyjnić swoją miejscowość. Ilość wykonanych prac jest imponująca.

Czytaj więcej...

Rekordowa dotacja na drogi w gminie

DSC 0314

Dziś jedna z najważniejszych inwestycji gminy definitywnie wchodzi w fazę realizacji. Wójt Marcin Sieczkowski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków unijnych kwotą ponad 5,2 mln złotych budowy drogi Naterki – Gronity – Kudypy.

Przedsięwzięcie będzie kosztowała przeszło 6,3 miliona złotych z czego dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wkład budżetu gminy powinien się zmieścić w jednym milionie. Początkowo planowano przebudowę a nie budowę dróg gminnych. W związku z tym inwestycję szacowano na 3,5 miliona złotych. Z powodu wymagań, jakie postawiły przed urzędnikami wytyczne konkursu o dotację, trzeba było zaplanować budowę drogi o wyższej kategorii ruchu i doprojektować przebudowę drogi powiatowej w Kudypach, dzięki której drogi gminne połączą się z nową obwodnicą Olsztyna i spełnią wyśrubowane wymagania programu unijnego. To wpłynęło na znaczne zwiększenie kosztów budowy.

Nowy ciąg dróg bierze swój początek w Kudypach od drogi dojazdowej do Obwodnicy Południowej Olsztyna. Dalej przebiega śladem istniejących dróg gminnych w Gronitach: ul. Gietrzwałdzką, ul. Olsztyńską, ul. Pod Sosnami i Naterską do ponownego przecięcia z obwodnicą. Za obwodnicą kontynuuje swój przebieg ul. Diamentową już w Naterkach.

W ramach inwestycji, poza budową drogi o długości ponad 3,7 km i szerokości jezdni 5,5 m, zaplanowano także oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, budowę zatok autobusowych i prawie kilometrowy ciągu pieszo-rowerowy w Gronitach. Z uwagi na ograniczenie kosztów wybrano do realizacji tylko niektóre odcinki przewidziane w projekcie technicznym, tj.: 404,3 m  przy ul. Naterskiej i 528,8 m na ul. Pod Sosnami do wiaduktu kolejowego. Gmina nadal będzie poszukiwała środków na budowę całego zaplanowanego ciągu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, takim jak separacja ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego oraz poszerzenie drogi, zwiększy się poziom bezpieczeństwa podróżnych, mieszkańców i pracowników zlokalizowanych tu przedsiębiorstw.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017-2018 a jej harmonogram jest uzależniony od postępów budowy nowej obwodnicy Olsztyna.

Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach środków wydzielonych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Informacja Wójta Gminy Gietrzwałd w sprawie "Gazety Gietrzwałdzkiej"

GG

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Gietrzwałd!

W dniu 13 września 2016 r. otrzymałem pismo od nowego właściciela „Gazety Gietrzwałdzkiej” z żądaniem zaprzestania druku gazety w podległej jednostce organizacyjnej czyli w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierzwałdzie – z uwagi na naruszenie praw do tytułu.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Gazeta Gietrzwałdzka wydawana jest z naruszeniem prawa, nie została bowiem nigdy zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w rejestrze dla czasopism. Określa to art. 20.1 Ustawy Prawo prasowe, cytowana ustawa nakłada także sankcje prawne za wydawanie gazety bez zarejestrowania.

Także odpowiedzi dyrektora GOK Pana Pawła Jarząbka w tej sprawie były jednoznaczne – Gminny Ośrodek Kultury nie posiada praw do tytułu Gazeta Gietrzwałdzka.

Żeby mieć pewność w tej kwestii, przeprowadzany jest audyt w GOK Gietrzwałd, którego ustalenia niestety potwierdzają te informacje – GOK nie posiada praw do Gazety Gietrzwałdzkiej, gazeta nie była zarejestrowana, co więcej nie posiadała wydawcy, drukowana była w GOK z wykorzystaniem sprzętu i materiałów eksploatacyjnych a w procesie powstawania gazety brali udział pracownicy GOK.

W związku z otrzymanym pismem od nowego właściciela tytułu prasowego pn. „Gazeta Gietrzwałdzka”, w którym zostałem wezwany do zaprzestania wydawania gazety, z uwagi na naruszenie praw, w dniu 14 września 2016 r. poinformowałem pracowników GOK zaangażowanych w proces przygotowania, drukowania i dystrybucji Gazety Gietrzwałdzkiej o zaistniałej sytuacji prawnej a także o wezwaniu do zaprzestania druku ww. gazety przez podległy wójtowi Gminny Ośrodek Kultury.

Nowy właściciel „Gazety Gietrzwałdzkiej” poinformował, że czasopismo nadal będzie wydawane na dotychczasowych zasadach, z tą samą ceną oraz zaprosił do współpracy oraz poprosił o wydelegowanie pracownika odpowiedzialnego za kontakt.

Rozpowszechnianie informacji przez administratora profilu „Naterki” na portalu społecznościowym Facebook, o tym, że „Z woli Wójta Gminy Gietrzwałd Gazeta Gietrzwałdzka przestała istnieć” jest kłamstwem. Informuję, że w stosunku do osób, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje podejmę kroki prawne.

Z poważaniem

Marcin Sieczkowski

Wójt Gminy Gietrzwałd

Gietrzwałd nawiązuje współpracę z Gwatemalą. Projekt wspiera MSZ

gwatemala gietrzwald

Z inicjatywy wójta Marcina Sieczkowskiego Gietrzwałd i Gwatemala w niedługim czasie mogą ze sobą współpracować. Już teraz, w znalezieniu partnera pomaga Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pomysł na nawiązanie kontaktów jest jednym z punktów strategii promocji „Gminy Pełnej Cudów”. Trwa wymiana korespondencji w tej sprawie z MSZ i Konsulem Honorowym RP w Gwatemali Panią Evą Lerner.

Czytaj więcej...

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko