Wójt prezesem strażaków

Tradycją w naszej gminie, pewnie ze względów praktycznych, jest, że funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP pełni wójt. Tak też było w poprzedniej kadencji, kiedy wójt Mieczysław Ziółkowski pełnił jednocześnie najwyższą funkcję w gminnej straży pożarnej. Co prawda ochotnicze straże są stowarzyszeniami, mają swój statut, a okresy kadencji dla władz i wybory odbędą się za rok, ale zmiana została wymuszona, gdy były wójt złożył na ręce zarządu rezygnację z funkcji prezesa.

osp prezes

Uzasadniał to tym, że obecnie ma mniejszy kontakt z gminą Gietrzwałd, a w maju obejmie absorbującą funkcję w Urzędzie Miasta w Olsztynie. Mieczysław Ziółkowski ma się zajmować sprawami inwestycyjnymi i finansowymi aglomeracji olsztyńskiej, do której, nawiasem mówiąc, gmina Gietrzwałd należy. Podziękowanie byłemu prezesowi złożył komendant miejski PSP bryg. Andrzej Górzyński, a także wójt Marcin Sieczkowski i cały zarząd.

Na tym samym posiedzeniu 18 kwietnia wybrano nowego prezesa, którym, zgodnie z oczekiwaniami, został Marcin Sieczkowski. Miał on już przygotowany na tę okoliczność mundur z odpowiednimi dystynkcjami.

Nowemu prezesowi problematyka strażacka nie jest obca, a jakby trzeba było się poradzić, to obok ma wiceprezesa – Józefa Greifenberga.

Z.K.