Nowy pracownik UG i nowa sołtys Naglad


Wojciech Gudaczewski

7 marca w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie, na stanowisku inspektora ds. promocji i rozwoju gospodarczego, rozpoczął pracę Pan Wojciech Gudaczewski. Pan Wojciech wcześniej pracował w Izbie Skarbowej, jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, Biurze Promocji Powiatu Ostródzkiego, a następnie był rzecznikiem prasowym starosty ostródzkiego. Jest też ekspertem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, autorem i realizatorem projektów, na które pozyskał dotacje z funduszy zewnętrznych. Od 20 lat działa w organizacjach pozarządowych, w tym także na terenie Gminy Gietrzwałd.


Nowa Pani Sołtys

Iwona Kowalczyk

10 marca odbyły się wybory sołtysa w Nagladach. Dwie osoby kandydowały na funkcję sołtysa. W głosowaniu tajnym wygrała Pani Iwona Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy!