15 lat stowarzyszenia "DIAMENT"

DiamnetStowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” obchodzi 15 – lecie istnienia. Z tej okazji 19 kwietnia odbyło się zebranie członków z uroczysta częścią jubileuszową. Była okazja do wspomnień, gratulacji i podziękowań. W skromnej uroczystości wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń – „Garian” z Gronit, „Piękny Most” z Sząbruka, Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala, a także wójt gminy Marcin Sieczkowski, dyrektor GOK-u Paweł Jarząbek i pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych UG Agnieszka Zabłocka.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale a samo stowarzyszenie obdarowane zostało prezentami, które zdobić będą świetlicę „Przy torach”, natomiast gronickie drzewko wzbogaci zieleń na Placu na Rozdrożu.