”WulpiCana H2O”

molo Unieszewo

 

2 lipca 2016 roku od godziny 11.00 – do godziny 17.00 na publicznej plaży wiejskiej nad Jeziorem Wulpińskim we wsi Unieszewo - Barwiny odbędzie się WulpiCana.

Program:

1) Turniej siatkówki plażowej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Gietrzwałd

2) Rodzinne zawody wodniackie: tor wodny kajakami i rowerem wodnym na czas

3) Gry i zabawy dla najmłodszych

4) Konkurs na najładniejszy zamek z piasku

5) Koncert pieśni szantowej i szuwarowej Kapela Wspaniałego Teatru BN

6) Fontanna i pokazy strażackie

7) Konkursy i quizy z wiedzy o florze i faunie Jeziora Wulpińskiego !!!!!!!!!!

Impreza wspólfinansowana przez budżet Gminy Gietrzwałd

Zapraszają Współorganizatorzy:TUBA, U-Babki, OSP Unieszewo,Gminna Rada Sportu

ORGANIZATOR: Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych

Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.

a

 

ZASADY UDZIAŁU W IMPREZIE:

1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie.

3. Uczestnicy Imprezy muszą przestrzegać postanowień Regulaminu podporządkować się poleceniom osób zabezpieczającychporządek i bezpieczeństwo.

4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,b) materiałów wybuchowych,c) wyrobów pirotechnicznych,d) napojów alkoholowych,f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów bez kagańca.

6. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także prowadzenia bez autoryzacji Organizatorajakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, zarobkowej lub agitacji i akwizycji politycznej w czasie i na terenie Imprezy.

7. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatora, zobowiązane są do pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca wstanie nie pogorszonym oraz usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.

8. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków,mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.

9. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywającychna terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,reklamowych oraz promocyjnych.

10. Zakazane jest:a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia,zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,c) niszczenie ławek, trawników, pomostów, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy.

11. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobniedziałających środkówb) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lubporządku Imprezy.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące pozakontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względuna występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeńdostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych wzakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information