Remont Domów Kultury!

remont Biesal

Trwa remont Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu. Szacowana wartość inwestycji w Biesalu to przeszło 100 tys. zł, z czego ponad połowa pochodzi z dotacji. Przede wszystkim odnowiona zostanie główna sala – nowa posadzka,  scena, odświeżone ściany, udrożnienie wentylacji. Przebudowane będzie wejście do budynku od strony boiska. Wyremontowana zostanie „środkowa” sala WDK-u, a także kuchnia i toaleta. Zostaną również zamontowane nowe okna i drzwi.

Natomiast z dniem 2 stycznia 2015 roku rozpocznie się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.