Nowy przedstawiciel Związku Gmin

przedstawiciel gminGrzegorz Rupiński – ponownie wybrany radny i sołtys Unieszewa został gminnym przedstawicielem Rady do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin. Przez ostatnie dwie kadencje gminę reprezentował Krzysztof Biadała, pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu. Decyzję podjęto na ostatniej sesji Rady Gminy podczas, której wybrano także nowe składy poszczególnych Komisji Rady Gminy.

Nowe składy Komisji Rady Gminy 2014-2018