NIE POZWÓL NA PRZEMOC!


Doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej? Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet oferuje:
- wsparcie psychologiczne
-poradnictwo prawne
- usługi mediacyjne
- zapewnia anonimowość i poufność

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny W-MCPK. Zlokalizowany jest w Sząbruku w budynku WDK i jest czynny w każdą środę od 16.00 do 18.00. Osoba do pierwszego kontaktu z klientkami posiada certyfikat ukończenia cyklu szkoleń dotyczących antydyskryminacji.