Pamiątka z Warmii i Mazur - konkurs

Samorząd Województwa Warmirisko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej slużącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda-5.000 zł
II Nagroda - 3.000 zł
III Nagroda - 2.000 zł


Ostateczny termin sktadania prac upływa 30 czerwca 2018 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgloszeniową