dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Nie bój się myszy!

Masz 45 lat lub więcej? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach z posługiwania się komputerem i korzystania z usług internetowych. Internet nie zna granic!

W poniedziałek 24 marca 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim ruszył program bezpłatnych szkoleń pod nazwą "Internet bez granic", dofinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Program „Internet bez granic” jest przeznaczony dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Obecnie szkolenia są prowadzone w miejscowościach: Lidzbark Warmiński, Korsze, Tolkmicko, Mrągowo, Giżycko, Łukta, Ruciane Nida, Bartoszyce, Lidzbark Welski, Górowo Iławieckie, Miłomłyn oraz Olsztyn. Dotychczas udział w szkoleniach wzięło 160 osób.

Czytaj więcej...

Inicjatywa lokalna

INICJATYWA LOKALNA

Trwa nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w terminie do 15 września 2016r.

Kto może złożyć taki wniosek?

Wniosek mogą złożyć:

 1. mieszkańcy Gminy Gietrzwałd bezpośrednio,
 2. bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd.

Wnioski należy składać w oparciu o zapisy stanowiące Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Gietrzwałdzie Nr XVII/155/2012 z dnia 23.02.2012r., zmieniony Uchwałą Nr XVI/161/2016 z dnia 30 marca 2016r. „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków…”.

Jaki jest zakres zadań w ramach inicjatywy lokalnej?

Zakres zadań określa art. 19b.1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Może to być:

 1. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 2. działalność charytatywna,
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 4. pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. promocja i organizacja wolontariatu,
 7. edukacja, oświata i wychowanie,
 8. działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni we wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Priorytetem Gminy Gietrzwałd są zadania w zakresie poprawy stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych.

Jaki jest minimalny udział własny oraz co może go stanowić?

Minimalny udział własny ustala się na poziomie nie niższym niż 25%, w tym:

 1. środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
 2. praca społeczna zadeklarowana przez uczestników inicjatywy lokalnej,
 3. świadczenia rzeczowe- w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji zadania.

Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 10 jest Magdalena Ratowska, tel. 89 524 19 33.

Magdalena Ratowska

Gdzie można znaleźć formularz wniosku oraz „Tryb i szczegółowe kryteria ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”?

U C H W A Ł A pobierz

„Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków…”>>pobierz<<

Osobą do kontaktu w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w pok. nr 10 jest Magdalena Ratowska, tel. 89 5241933.

 

Unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest

azbestUprzejmie informuję, że Gmina Gietrzwałd zamierza przystąpić do konkursu, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie udzielane w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Czytaj więcej...

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko