Ostatnie komunikaty:

Pn
Kwi
23
2018
Pt
Kwi
20
2018
20 kwiecień 2018
Pt
Kwi
20
2018
Cz
Kwi
19
2018
19 kwiecień 2018

dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Transport publiczny - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług zbiorowego transportu publicznego

1. Podstawa prawna:

- Art. 23 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 19 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 z późn. zm.)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

- Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia :

Na podstawie art. 19 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 z późn. zm.)

Organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm. )

4.Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Trasa Nr 1:

Salminek- Jadaminy - Parwółki- Guzowy Piec - Śródka - Biesal Szkoła- Tomaryny- Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 2:

Biesal Szkoła- Jadaminy- Salminek- Parwółki- Guzowy Piec- Śródka - Biesal Kolonia- Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 3:

Gietrzwałd Gimnazjum - Tomaryny - Biesal Szkoła- Jadaminy - Salminek - Parwółki - Guzowy Piec-Śródka

Trasa Nr 4:

Kudypy - Gronity Pod Sosnami - Gronity Naterska - Naterki Diamentowa - Naterki Plac na Rozdrożu - Sząbruk Kolonia - Sząbruk Szkoła - Sząbruk Hermanówka- Unieszewo Wieś- Unieszewo PKP - Cegłowo- Łajsy-

Pęglity Skrzyżowanie - Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 5:

Gietrzwałd Gimazjum - Woryty Al. Gietrzwałdzka - Rentyny Wieś - Rentyny Kolonia - Woryty - Gietrzwałd Gimazjum

Trasa Nr 6:

Gietrzwałd Gimnazjum - Łajsy Skrzyżowanie - Pęglity Skrzyżowanie - Cegłowo - Unieszewo PKP Unieszewo Wieś- Sząbruk Szkoła - Sząbruk Kolonia - Naterki Plac na Rozdrożu - Naterki Diamentowa - Gronity

Naterska - Gronity Pod Sosnami - Kudypy - Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 7:

Gietrzwałd Gimnazjum - Woryty Al. Gietrzwałdzka - Rentyny Wieś - Rentyny Kolonia - Woryty - Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 8:

Gietrzwałd Gimnazjum - Łajsy Skrzyżowanie - Pęglity Skrzyżowanie - Cegłowo- Unieszewo PKP - Unieszewo Wieś- Sząbruk Hermanówka - Sząbruk Szkoła - Sząbruk Kolonia - Naterki Plac na Rozdrożu - Naterki

Diamentowa - Gronity Naterska- Gronity Pod Sosnami

Trasa Nr 9:

Sząbruk Siła - Szabruk Baza - Sząbruk Szkoła - Unieszewo Wieś - Unieszewo PKP - Cegłowo - Łajsy - Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 10:

Gietrzwałd Gimnazjum- Unieszewo PKP- Barwiny Wieś- Unieszewo Wieś- Sząbruk Szkoła- Sząbruk Baza

Trasa Nr 11:

Sząbruk Szkoła - Szabruk Baza - Sząbruk Siła - Szabruk Szkoła - Unieszewo Wieś - Barwiny Wieś - Unieszewo PKP-Gietrzwałd Gimnazjum

Trasa Nr 12:

Gietrzwałd Gimnazjum - Łajsy - Cegłowo- Unieszewo PKP - Unieszewo Wieś - Sząbruk Szkoła - Unieszewo Wieś- Unieszewo PKP - Sząbruk Siła

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Przewidywana ilość pojazdokilometrów w skali roku wynosi mniej niż 50000.

5.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przewidywany jest na: 30.09.2016 r.

6.Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi: 2 stycznia 2017r.

7.Zmiana informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1370/2007 z dnia 23.10.2007 r. (Dz. U. U.E. z 03.12.2007 L. 315/1) i art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2015 poz. 1440 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gietrzwałd: http://gietrzwald.bip.net.pl

- Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

- strona internetowa organizatora: www.gietrzwald.pl

Wójt Gminy Gietrzwałd
Marcin Sieczkowski

Konsultacje społeczne

policja LOGO 1 0Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku zaprasza na konsultacje społeczne Założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce w dniu 18.02.2015r. o godz. 16:00 w Olsztynku ul. Chopina 25 pok. nr 2

                                podkom. Janusz Wirchanowicz

Azbest 2018

DOTACJE NA USUNIĘCIE AZBESTU!

Gmina Gietrzwałd zamierza przystąpić kolejny raz do konkursu, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie będzie udzielane w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

W związku z tym proszę o zgłaszanie się chętnych, którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i którzy chcieliby je usunąć w roku 2018, korzystając z dotacji na ten cel.

Wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie,
adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2,
w terminie do dnia 12 lutego 2018r.

Osoba do kontaktu: Magdalena Ratowska, pok. 10 – tel. 89 524 19 33, e-mail: magdalena.ratowska@gietrzwald.pl.

Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Gmina Gietrzwałd wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o przyznanie dotacji. Określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wielkość przyznanej dotacji umożliwi wybór Wykonawcy zadania (dokona tego Gmina zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Ponadto należy pamiętać, że na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, właściciel nieruchomości obowiązany jest indywidualnie skonsultować ten zamiar ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie z Wydziałem Budownictwa i Inwestycji.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące przedsięwzięcia:

1) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest;

2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;

3) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku;

4) odebranie odpadów niebezpiecznych azbestowych wcześniej zdjętych z obiektów i składowanych na terenie nieruchomości (luz).

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i innych elementów budowlanych.

Przedsięwzięcia będą finansowane z dotacji - do 85% kosztów pochodzącej ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie natomiast pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia zapewnia wnioskodawca z nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem.

Jan Kasprowicz, Wójt Gminy Gietrzwałd

 

Oświadczenie wnioskodawcy

Regulamin

Wniosek

Zarządzenie

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko