Pamiątka regionu Warmii Mazur

warmia logo

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału konkursie Pamiątka regionu Warmii Mazur. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu także jego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody wysokości:

I Nagroda 3000 zł

II Nagroda-2000 zł

III Nagroda- 1000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2015.

Regulamin konkursu wraz kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazurv.pl w zakładce Turystyka Promocja.