Zasady zapisu dzieci do przedszkola dyżurującego w czasie wakacji W Gminie Gietrzwałd rok 2015-2016

Ustala się jako przedszkole dyżurne w czasie wakacji – Przedszkole w Biesalu – lipiec 2016 r., Przedszkole w Sząbruku – sierpień 2016. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczoną placówkę szkolną w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2016 r. oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.

W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd (Gietrzwałd, Biesal, Sząbruk). Informacje o terminach i przedszkolu pełniącym dyżur, przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (podaje się również informację do GG). Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni” w terminie do20 maja 2016 r. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie terminu wyznaczonego w pkt. 5 może nastąpić w przypadku wolnych miejsc.

Liczbę przyjętych dzieci na dyżur wakacyjny ustala się w ilości 25 (minimalna 10). W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na 10h, rodziców pracujących. Ustala się godziny od 7.30 – 12.30 jako godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w przedszkolu macierzystym. Dyrektor przedszkola do którego uczęszcza dziecko przekazuje listę zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny dzieci wraz z Kartami Zgłoszenia do dyżurnego Przedszkola w terminie do 25 maja 2016 roku. O wynikach rekrutacji informuje rodziców dyrektor macierzystej placówki do 3.06.2016r. Zasady odpłatności są takie same jak w ciągu roku. Informacja o wysokości odpłatności za dyżur wakacyjny (opłata za każdą godzinę ponad czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki + opłata za wyżywienie) zostanie przekazana rodzicom do dnia 31 lipca 2016 r. lub do dnia 31 sierpnia 2016 r. przez dyrektora dyżurującego przedszkola. Odliczenia są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Załącznik_1

Załącznik_2

Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny:

- zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu administracyjno – obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,

- informuje organ prowadzący o wynikach rekrutacji na dyżur wakacyjny,

- informuje o wysokości opłat i umożliwia rodzicom zgłoszonych dzieci uiszczenie należności za pobyt dziecka, przelewem na podane w zawiadomieniu numery konta bankowego lub bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu,

- zapoznaje rodziców dzieci z innych placówek z zapisami regulaminu przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

- po zakończonym dyżurze dokonuje pod podsumowania i przekazuje informację do organu prowadzącego.

Wójt Gminy Gietrzwałd Marcin Sieczkowski
Dyrektorzy ZSP
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu Grażyna Grzegorzewska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie Teresa Kochanowska
|Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku Bolesław Korosteński

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information