Akcja sterylizacja 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach ,,Podaruj dom-Podaruj serce" w ramach działań statutowych rozpoczyna III edycję akcji - sterylizacji i kastracji psów. Tyma razem akcja prowadzona jest przy współudziale Warmińskiego Związku Gmin. Akcja skierowana jest do gospodarstw domowych, które z racji trudnej sytuacji materialnej - nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów w/w zabiegów.  Zabiegi będa wykonywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach a osoby zainteresowane będa zobowiązane podpisać  stosowne oświadczenie. Szczegóły akcji dostępne pod nuerami telefonów podanych na plakcie.

PLAKAT TOMARYNY III EDYCJA STERYLIZACJA