"Społecznik roku 2017"

Tygodnik "Newsweek Polska" zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Społecznik roku 2017".

Z pewnością są w naszej gminie  osoby, które są aktywne, działają na rzecz innych, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych, które warto docenić. Można podziękować im nominując do nagrody i dać szansę na zaprezentowanie szerszemu odbiorcy swoich działań.

Aby zgłosić społecznika wystarczy wypełnić krótki wniosek  i przesłać go na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Termin składania wniosków upływa 30 września.

Wniosek
Regulamin

eceohbmeopandlah

W przypadku pytań dotyczących konkursu, prosimy o kontakt zSekretariatem Konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

Warszawa 00-590

Tel. (022) 622 01 22 wew.24

spolecznikroku@filantropia.org.pl

www.spolecznikroku.newsweek.pl

facebook.com/spolecznikroku