Dotacje na wsparcie rodzin

Już wiemy, że do 20 listopada można ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na realizacji usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin i usług wspierających ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Wnioski można składać od 30 października do 20 listopada 2017 roku. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 26 972 201,64 zł, w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 5 500 002, 43 zł. Można wnioskować maksymalnie o 95% dofinansowania a projekty powinny dotyczyć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. Olsztyna i Barczewa oraz gmin Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Jonkowo i Dywity.

Typy dopuszczalnych projektów:

TYP 1. Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny:

TYP 2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora). Typ nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu  nr 1.

W ramach konkursu oceniane będą projekty o charakterze ogólnym oraz rewitalizacyjnym.

O dotację mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej

Zachęcamy do składania wniosków.

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2813/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information