Komunikat Prezesa UKE

Szerokopasmowy dostęp do Internetu staje się coraz bardziej powszechny. Postęp technologiczny w zakresie treści cyfrowych i przesyłu danych wymaga jednak zwiększenia przepustowości oraz szybkiego rozwoju sieci nowej generacji. Z tego powodu Prezes UKE nałożył na operatorów telekomunikacyjnych zobowiązania do wybudowania określonej liczby stacji bazowych w wyznaczonych miejscach. W związku z budową stacji bazowych oraz obawami związanymi z wpływem promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe przedstawiamy komunikat Marcina Cichego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Treść komunikatu