Komenda Miejska PSP w Olsztynie ogłosiła nabór

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ogłosiła nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta.

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 16

Stanowiska etatowe: starszy ratownik-kierowca/starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: KM PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Olsztynie, ul. Niepodległości 16

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Olsztynie, ul. M.Z. Malewska 33

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Biskupcu, ul. Sądowa 6

 

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej 29 listiopada w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie KM PSP lub do pobrania