NATURA 2000 Dolina Pasłęki

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie informuje, że opracowano projekty planów ochronnych dla obszarów NATURA 2000 Dolina Pasłęki PLB280002 oraz Rzeka Pasłęka PLH 280006.

Z projektami zarządzeń w sprawie planów można zapoznać się w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów NATURA 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60 (pokoje 15, 16 i 17), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. tel. (89) 53-72-109 lub na stronie internetowej http://olsztyn.rdos.gov.pl/ (zakładka „Obwieszczenia” oraz „Plany zadań ochronnych NATURA 2000”). Z projektami zarządzeń można zapoznać się również za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) – http://pzo.gdos.gov.pl/ (zakładka Dokumenty/Zarządzenia).

Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych w siedzibie RDOŚ w Olsztynie
i za pomocą komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
w terminie do końca czerwca 2014r.