PO RYBY - rozliczenia - szkolenie

Lokalna Grupa Pojezierze Olsztyńskie  zaprasza na konsultacje dla beneficjentów dotyczące prawidłowego rozliczania projektów w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Szkolenie obejmować będzie omówienie następujących tematów: podstawowe zapisy umowy o dofinansowanie, elementy prawidłowej realizacji operacji, przygotowanie wniosków o płatność, prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej operacji, przygotowanie sprawozdania z realizacji operacji.

Na konsultacje zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy realizują, będą realizowali lub zakończyli realizację i nie zakończyli jeszcze rozliczania projektów wybranych przez LGR Pojezierze Olsztyńskie.

Szkolenie odbędzie 26.06.2014r. w godzinach 9:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Gietrzwałd .