Ogłoszenie o naborze rzeczoznawcy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161 /

Wójt Gminy Gietrzwałd  ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu.

 

Kandydat na stanowisko rzeczoznawcy powinien:

- posiadać wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyć studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub  ukończyć  zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym;

- mieć miejsce zamieszkania na terenie gminy Gietrzwałd;

- złożyć wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę mogą wystąpić również : sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza  o zasięgu krajowym utworzona np. przez grupy producentów rolnych i ich związki lub też grupa producentów rolnych i ich związek.

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania i adres do korespondencji,

- informację o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć : kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym / jeżeli jest wymagany /.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w  Gietrzwałdzie, w  godzinach 8-15,  w terminie do 10 listopada 2014 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 089 524-19-14.                     

                                                                                                               Wójt Gminy Gietrzwałd

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information