Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 października udostępniamy Państwu do konsultacji projekt Rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok (RPW 2015). Priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w 2015 roku zostały wypracowany przy współudziale powołanego przez Wójta Zespołu Doradczo-Opiniującego. W skład zespołu weszli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, Rady Gminy i Wójta. Konsultacje odbywają się na podstawie uchwały Nr XLIV/482/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 2 września 2010 roku i Zarządzenia Nr 78/2014 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28 października 2014 r.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Gminy Gietrzwałd na temat konsultowanego projektu uchwały. W dniach od 30 października do 12 listopada 2014 r. zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Gietrzwałd przy ul. Olsztyńskiej 2, 11-036 Gietrzwałd lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

Serdecznie zapraszam także na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w ramach Gietrzwałdzkich Spotkań Aktywnych 7 listopada (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie – rozpoczęcie o godzinie 16.00.

Projekt konsultowanej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Gietrzwałd, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gietrzwałd.

Do pobrania:

rpw_zarzadzenie_projekt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 524 19 10 lub adresem e-mail agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl