Nadzór budowlany informuje

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie informuje i uczula właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwaniu sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych.