Raport z konsultacji społecznych 2018

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, przedstawiamy Państwu raport z tych konsultacji.

raport

zarządzenie