Zgłoszenia do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych gminy w roku 2015 - link do ogłoszenia  zapraszam do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej (KK), która będzie oceniała złożone oferty.

Proszę pamiętać, że w KK nie mogą zasiadać osoby związane w sposób formalny lub nieformalny z podmiotami, które w tym konkursie startują.

Zgłoszenie może mieć formę mailową (na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl) lub pisemną (na adres urzędu) i powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanego przedstawiciela, nazwę organizacji, która go zgłasza oraz imię i nazwisko upoważnionej osoby/osób, która dokonuje tego zgłoszenia w imieniu organizacji.Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia (wtorek) 2015 roku.Przewidywany termin pierwszego posiedzenia KK to 9 kwietnia (czwartek) godz. 13.00 – 15.00. Pierwsze posiedzenie będzie dotyczyło wyłącznie ofert, które na ten dzień będą spełniały kryteria formalne.Praca w KK ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. 

Agnieszka Zabłocka