Dłuższy termin rozstrzygnięcia konkursu na edukację i kulturę

W związku z przeprowadzonym referendum lokalnym i jego konsekwencjami informuję, że rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie w roku 2017 zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, ogłoszonego 22 marca 2017 roku, nastąpi nie później, niż w ciągu 45 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
Radosław Marcin Nojman