Projekt wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Wieloletniego Programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na lata 2016 - 2020.

Opinię i uwagi odnośnie w/w projektu w formie pisemnej można składać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl do 15 czerwca 2015 roku. Swoje zdanie i opinię będzie można także wyrazić na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w godz. od 17.30 do 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie.

Do pobrania:

Projekt programu