Nabór do Gminnej Rady Pożytku Publicznego

Rusza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji w Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie w kadencji 2015 – 2017. Do 21 sierpnia 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Gietrzwałd mogą zgłaszać kandydatów do tej Rady. W skład Rady, która będzie działała w oparciu o Uchwałę Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie, wejdzie:

3 przedstawicieli Rady Gminy,
3 przedstawicieli Wójta,
6 przedstawicieli organizacji.

O ile przedstawiciele Rady Gminy i wójta będą wytypowani przez organy, które reprezentują, to przedstawiciele organizacji zostaną wyłonieni przez organizacje w drodze wyborów spośród zgłoszonych kandydatów na ogólnym spotkaniu organizacji.

Do 21 sierpnia (piątek) organizacje będą mogły zgłaszać swoich kandydatów, składając w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie karty zgłoszeniowe. Niezwłocznie po upływie tego terminu wójt sporządzi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie www.gietrzwald.pl listę zgłoszonych przez Organizację kandydatów oraz poinformuje o planowanym terminie ogólnego spotkania Organizacji, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Rady. Przedstawicielami Organizacji w Radzie zostaną uprzednio zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskają największa liczbę głosów w tajnym głosowaniu przeprowadzonym na wspomnianym wyżej spotkaniu. Każda z organizacji obecnych na spotkaniu będzie dysponować trzema głosami przy czym na jednego kandydata może oddać tylko jeden głos.

Przewidywany termin spotkania wyborczego to 2 września godz. 18.30.

Po wyłonieniu wszystkich przedstawicieli wójt powoła Radę w drodze zarządzenia.

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPioW,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

A także:

 • współpraca przy przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 UoDPPioW,
 • zgłaszanie kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,
 • przedstawianie i opiniowanie propozycji standaryzacji zadań publicznych,
 • stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy Gminą Gietrzwałd a Organizacjami,
 • podejmowanie inicjatywy realizacji wspólnych przedsięwzięć Gminy Gietrzwałd i organizacji,
 • podejmowanie innych działań i inicjatyw wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie został wypracowany wspólnie przez organizacje pozarządowe, radnych i urzędników w ramach prac grupy roboczej prowadzonej przez Monikę Hausman-Pniewską, animatorkę i trenerkę organizacji pozarządowych, członkinie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UoDPPioW – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

Agnieszka Zabłocka

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa z załącznikami

Zarządzenie

Rekomendacja

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie  

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookies tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information