Dotacje na edukację w ramach programu „Równać Szanse"

Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach programu „Równać Szanse"! Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejsco-wości do 20 tysięcy mieszkańców. Nabór do 10 marca 2016 roku, do godz. 12:00. Szczegóły na www.rownacszanse.pl