Sprawozdanie ze współpracy z NGO w 2016 roku

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które zostało przedłożone Radzie Gminy Gietrzwałd w dniu 29 maja 2017 roku.

Do pobrania

Sprawozdanie

Załącznik do sprawozdania