Ważne!

Komisja Rady Gminy

13  marca  2015r. o godz. 1000 odbędzie się Spotkanie  Komisji  Gospodarczej i Społecznej

Porządek obrad:

1000  - zmiany w budżecie i WPF, dotacje przedmiotowe – Wójt, Skarbnik;

1100 – plany zagospodarowania Unieszewo, Woryty  - Wójt, urbanista;

1200 -  program opieki nad zwierzętami na 2015 rok – kierownik ZGK;

1230 – program wspierania rodzina na lata 2015-2017 – kierownik GOPS;

1300 – podział sołectwa Woryty – sołtys i rada sołecka Woryty; obwody głosowania – Sekretarz;

1400 – ryczałt sołtysa, propozycja zmiany – dyskusja  - sołtys Naterek;

1430 -  zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gietrzwałd;

Sprawy różne.