Ostatnie komunikaty:

Śr
Maj
16
2018
Pn
Maj
07
2018
07 maj 2018
Pt
Kwi
20
2018
20 kwiecień 2018
Pt
Kwi
20
2018

dotacja

Oferta specjalna!

Cudowny zakątek Warmii!
Wspaniała okolica:
cisza, spokój!

15 minut samochodem
do centrum Olsztyna!

>>Sprawdź aktualną ofertę<<

emapa

Korzystamy z dofinansowania…

WFOSiGW-z-napisem-200px

„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Gietrzwałd etap I”

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności   

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   Podatek od nieruchomości na rok 2017

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2017 wynoszą:

od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m² powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –   4,54 zł od 1 ha powierzchni,

Czytaj więcej...

Podatek rolny na rok 2017

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. (M.P.2016.993) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za 1 dt.

Rady Gminy Gietrzwałd nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

Czytaj więcej...

Opłata miejscowa na rok 2017

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

Czytaj więcej...

Opłata od posiadania psów na rok 2017

Rada Gminy Gietrzwałd na rok podatkowy 2017 nie uchwaliła opłaty za psa.

Podatek leśny na rok 2017

Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 374 ze zm.) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej...

Opłata targowa na rok 2017

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 26,00 zł,

b)    stołu – 70,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 70,00 zł,

d)  dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 zł.

Czytaj więcej...

Podatek od środków transportowych na rok 2017

Stawki  roczne  podatku od środków transportowych  wynoszą:

1. Od  samochodu  ciężarowego  o  dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej  3,5 tony  do 5,5 tony włącznie

715,00 zł

 

b) powyżej  5,5 tony  do  9  ton  włącznie

770,00 zł

 

c) powyżej  9 ton  i  poniżej  12  ton

880,00 zł

 

2. Od  samochodu  ciężarowego o  dopuszczalnej masie  całkowitej  równej lub  wyższej  niż 12 ton  w  zależności od liczby osi, dopuszczalnej  masy  całkowitej  i  rodzaju  zawieszenia   stawki  podatku  wynoszą:

Czytaj więcej...

Podatek rolny 2018

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. (M.P.2017.958) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 za 1 dt.

Rady Gminy Gietrzwałd nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,poz.1892) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),
  2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

dla gruntów gospodarstw rolnych -  52,49 zł/dt x 2,5 q żyta = 131,225 zł

dla pozostałych gruntów – 52,49 zł/dt x 5 q żyta = 262,45 zł

 

 

Decytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg

Podatek leśny 2018

Art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1821) stanowi:

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Art. 4. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. (M.P.2017.963) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 za 1 m³.

Stawka na podatek leśny wynosi: cena drewna 197,06zł x 0,220m³ = 43,3532zł

 

Podatek od nieruchomości 2018

Podatek od nieruchomości na rok 2018.

 

Stawki na podatek od nieruchomości na rok 2018 wynoszą:

od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m² powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –   4,63 zł od 1 ha powierzchni,

3)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m² powierzchni, z tym że od gruntów zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,48 zł od 1 m² powierzchni,

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2015,poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od m² powierzchni.

 

od budynków lub ich części:

1)  mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

4)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5)  pozostałych:

a)  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  letniskowych – 7,77 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c)  nie wymienionych w punktach a,b – 6,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1785 ).

Uchwała Nr XXX/309/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

podatek od psów 2018

Opłata od posiadania psów na rok 2018.

 

Rada Gminy Gietrzwałd na rok podatkowy 2018 nie uchwaliła opłaty za psa.

Opłata miejscowa 2018

 

 

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

 

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Uchwała Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 października 2017r. w sprawie opłaty miejscowej.

 

Opłata targowa 2018

 

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 26,00 zł,

b)    stołu – 70,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 70,00 zł,

d)  dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 zł.

2)     w pozostałe dni roku:

a)     z ręki, kosza i worka – 13,00 zł,

b)    stołu – 35,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,

d)  dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 35,00 zł.

We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 października 2017r. w sprawie opłaty targowej.

Podatek od środków transportowych 2018

 

Stawki  roczne  podatku od środków transportowych  wynoszą:

1. Od  samochodu  ciężarowego  o  dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej  3,5 tony  do 5,5 tony włącznie

715,00 zł

 

b) powyżej  5,5 tony  do  9  ton  włącznie

770,00 zł

 

c) powyżej  9 ton  i  poniżej  12  ton

880,00 zł

 

2. Od  samochodu  ciężarowego o  dopuszczalnej masie  całkowitej  równej lub  wyższej  niż 12 ton  w  zależności od liczby osi, dopuszczalnej  masy  całkowitej  i  rodzaju  zawieszenia   stawki  podatku  wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita ( w tonach)

Stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Dwie  osie

12

13

715,00

803,00

13

14

792,00

902,00

14

15

869,00

1001,00

15

 

968,00

1485,00

Trzy  osie

12

17

1056,00

1199,00

17

19

1133,00

1298,00

19

21

1188,00

1408,00

21

23

1309,00

1507,00

23

25

1441,00

1892,00

25

 

1485,00

1892,00

Cztery  osie  i  więcej

12

25

1529,00

1782,00

25

27

1584,00

1892,00

27

29

1716,00

1947,00

29

31

2002,00

2871,00

31

 

2002,00

2871,00

3. Od  ciągnika  siodłowego  i  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie z naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu  pojazdów

               powyżej 3,5 tony do  8  ton  włącznie      -   1265,00 zł

powyżej  8 ton  i  poniżej  12  ton   -            1878,00 zł

4.  Od  ciągnika  siodłowego  i  balastowego przystosowanego  do  używania  łącznie z naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12 ton  w  zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  i  rodzaju  zawieszenia lub  spełniające normy EURO 1, 2 i 3  stawki  podatku   wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita  zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik  balastowy + przyczepa ( w tonach)

stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Dwie  osie

12

18

924,00

1001,00

18

25

1045,00

1177,00

25

31

1177,00

1331,00

31

 

1749,00

2211,00

Trzy  osie i więcej

12

40

1518,00

2013,00

40

 

2101,00

2904,00

5. Od  przyczepy i naczepy,  które  łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą 

od 7 ton i  poniżej 12 ton            -  759,00 zł

z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego.

6. Od  przyczepy i naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż 12 ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  w  zależności  od  liczby osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i  rodzaju  zawieszenia  stawki  podatku  wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita pojazdów: naczepa/

  przyczepa+ pojazd  silnikowy

( w tonach)

Stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Jedna  oś

12

18

616,00

671,00

18

25

715,00

759,00

25

 

792,00

836,00

Dwie  osie

12

28

792,00

836,00

28

33

869,00

1023,00

33

38

1067,00

1551,00

38

 

1452,00

2046,00

Trzy  osie  i  więcej

12

38

968,00

1133,00

38

 

1188,00

1540,00

7. Od  autobusu  o  liczbie  miejsc  do  siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej   niż  22  miejsca                    -    1518,00 zł

b) równej  lub  większej  niż  22  miejsca    -    2134,00 zł

Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 października 2017r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

azbest

facebook logo

ludki 250

TELEFON ALARMOWY
500 804 600

 

SMS OD GMINY
799 448 105

w treści wpisz nazwę sołectwa
(bez polskich znaków)

BIP

nkgt-web-banner-01

mguide

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie - All Rights Reserved
GIETRZWAŁD - GMINA PEŁNA CUDÓW
2012 © szatko