Podatek rolny na rok 2017

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. (M.P.2016.993) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za 1 dt.

Rady Gminy Gietrzwałd nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,poz.617 ze zm.) stanowi, iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Gietrzwałd III okręg),
  2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

Stawka na podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

dla gruntów gospodarstw rolnych -  52,44 zł/dt x 2,5 q żyta = 131,10 zł

dla pozostałych gruntów –52,44 zł/dt x 5 q żyta = 262,20 zł

Decytona [dt] – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła ona stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala.

1 decytona [dt] = 0,1 tony [t] = 1 kwintal = 100 kg