Opłata miejscowa na rok 2017

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – Gietrzwałd, Guzowy Piec, Łupstych, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Naterki, Rentyny, Sząbruk, Siła, Tomaryny, Unieszewo, Woryty, Śródka, Rapaty, Guzowy Młyn, Parwółki, i Dłużki.

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej.