Podatek od środków transportowych na rok 2017

Stawki  roczne  podatku od środków transportowych  wynoszą:

1. Od  samochodu  ciężarowego  o  dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej  3,5 tony  do 5,5 tony włącznie

715,00 zł

 

b) powyżej  5,5 tony  do  9  ton  włącznie

770,00 zł

 

c) powyżej  9 ton  i  poniżej  12  ton

880,00 zł

 

2. Od  samochodu  ciężarowego o  dopuszczalnej masie  całkowitej  równej lub  wyższej  niż 12 ton  w  zależności od liczby osi, dopuszczalnej  masy  całkowitej  i  rodzaju  zawieszenia   stawki  podatku  wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita ( w tonach)

Stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Dwie  osie

12

13

715,00

803,00

13

14

792,00

902,00

14

15

869,00

1001,00

15

 

968,00

1485,00

Trzy  osie

12

17

1056,00

1199,00

17

19

1133,00

1298,00

19

21

1188,00

1408,00

21

23

1309,00

1507,00

23

25

1441,00

1892,00

25

 

1485,00

1892,00

Cztery  osie  i  więcej

12

25

1529,00

1782,00

25

27

1584,00

1892,00

27

29

1716,00

1947,00

29

31

2002,00

2871,00

31

 

2002,00

2871,00

3. Od  ciągnika  siodłowego  i  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie z naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu  pojazdów

               powyżej 3,5 tony do  8  ton  włącznie      -   1265,00 zł

powyżej  8 ton  i  poniżej  12  ton   -            1878,43 zł

4.  Od  ciągnika  siodłowego  i  balastowego przystosowanego  do  używania  łącznie z naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12 ton  w  zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  i  rodzaju  zawieszenia lub  spełniające normy EURO 1, 2 i 3  stawki  podatku   wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita  zespołu  pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik  balastowy + przyczepa ( w tonach)

stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Dwie  osie

12

18

924,00

1001,00

18

25

1045,00

1177,00

25

31

1177,00

1331,00

31

 

1749,00

2211,00

Trzy  osie i więcej

12

40

1518,00

2013,00

40

 

2101,00

2904,00

5. Od  przyczepy i naczepy,  które  łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą 

od 7 ton i  poniżej 12 ton            -  759,00 zł

z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego.

6. Od  przyczepy i naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż 12 ton, z  wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  w  zależności  od  liczby osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i  rodzaju  zawieszenia  stawki  podatku  wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna  masa całkowita pojazdów: naczepa/

  przyczepa+ pojazd  silnikowy

( w tonach)

Stawka  podatku  ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych

Jedna  oś

12

18

616,00

671,00

18

25

715,00

759,00

25

 

792,00

836,00

Dwie  osie

12

28

792,00

836,00

28

33

869,00

1023,00

33

38

1067,00

1551,00

38

 

1452,00

2046,00

Trzy  osie  i  więcej

12

38

968,00

1133,00

38

 

1188,00

1540,00

7. Od  autobusu  o  liczbie  miejsc  do  siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej   niż  22  miejsca                    -    1518,00 zł

b) równej  lub  większej  niż  22  miejsca    -    2134,00 zł

Uchwała Nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Sporządziła:

Krystyna Dzikowska

Gietrzwałd, dnia 12.12.2016r.