Opłata targowa na rok 2017

1)     w dni odpustu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września lub w pierwszą niedzielę po 8 września każdego roku

a)     z ręki, kosza i worka – 26,00 zł,

b)    stołu – 70,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 70,00 zł,

d)  dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 70,00 zł.

2)     w pozostałe dni roku:

a)     z ręki, kosza i worka – 13,00 zł,

b)    stołu – 35,00 zł,

c)     samochodu, przyczepy – 40,00 zł,

d)  dla pozostałych form prowadzenia sprzedaży, nie wymienionych w ppkt a,b,c – 35,00 zł.

We wszystkie dni roku, poza okresem odpustów, przy sprzedaży artykułów spożywczych z samochodu, przyczepy w wysokości 20,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/210/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.