Harmonogram wywozu odpadów 2017

smieci 0HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GIETRZWAŁD W 2017 ROKU

REJON: BIESAL, PODLEJKI, ŁĘGUTY, ŁĘGUCKI MŁYN, GRAZYMY, ZASKWIERKI, DŁUŻKI, GIETRZWAŁD, GUZOWY PIEC, GUZOWY MŁYN, JADAMINY, SALMINEK, PARWÓŁKI, BARDUŃ, ŚRÓDKA, SMOLEŃ, TOMARYNY, TOMARYNKI, RAPATY, ZDROJEK, PĘGLITY, ŁAJSY, CEGŁOWO, WORYTY, RENTYNY, NAGLADY

STYCZEŃ 2017

10, 24

LUTY 2017

7, 21

MARZEC 2017

7, 21

KWIECIEŃ 2017

4, 18

MAJ 2017

2 ,16, 30

CZERWIEC 2017

13, 27

LIPIEC 2017

11, 25

SIERPIEŃ 2017

8, 22

WRZESIEŃ 2017

5, 19

PAŹDZIERNIK 2017

3, 17, 31

LISTOPAD 2017

14, 28

GRUDZIEŃ 2017

12, 27 (środa)

REJON: GRONITY, KUDYPY, SZĄBRUK, SIŁA, UNIESZEWO, BARWINY, NATERKI, ŁUPSTYCH

STYCZEŃ 2017

3, 17, 31

LUTY 2017

14, 28

MARZEC 2017

14, 28

KWIECIEŃ 2017

11, 25

MAJ 2017

9, 23

CZERWIEC 2017

6, 20

LIPIEC 2017

4, 18

SIERPIEŃ 2017

1, 16 (środa), 29

WRZESIEŃ 2017

12, 26

PAŹDZIERNIK 2017

10, 24

LISTOPAD 2017

7, 21

GRUDZIEŃ 2017

5, 19

smieci 1

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkaniec Gminy Gietrzwałd może dostarczyć, we własnym zakresie, wytwarzane przez siebie, selektywnie zbierane odpady komunalne.

PSZOK mieści się w miejscowości Gietrzwałd ul. Ostródzka 34 (były SKR).

PSZOK czynny jest:

Wtorek 9-16

Środa 9-16

Czwartek 9-16

Piątek 12-19

Sobota 10-15.

Zgodnie z uchwałą nr XX/196/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gietrzwałd i zagospodarowania tych odpadów, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Gietrzwałd, takie jak:

 

 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • metale
 • chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin itp.)
 • odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne;
 • zużyte opony (w ramach posiadanych i zarejestrowanych samochodów mieszkańca gminy);
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie).

 

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów komunalnych jak:

 • zawierających azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojne i hartowane,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
 • odpadów nieoznaczonych, niemożliwych do zidentyfikowania,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Jednocześnie przypominamy, że osoby prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą powinny na własny koszt zamówić niezależny kontener w firmie REMONDIS (tel. 89-544-98-44) lub firmie pokrewnej, w celu gromadzenia odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych.

 

smieci 3

smieci 4

smieci 5

HARMONOGRAM WYWOZU POPIOŁU Z TERENU GMINY GIETRZWAŁD W 2017 ROKU

 

Odbiór POPIOŁU

 

STYCZEŃ

28

LUTY

25

MARZEC

25

KWIECIEŃ

29

 

WAŻNE:

 • wysegregowany popiół należy gromadzić luzem w oddzielnym pojemniku, który powinien być wystawiony do godz.700 przed posesję w dniu odbioru popiołu (w w/w terminach)

 • wysegregowany popiół należy gromadzić luzem jedyniew typowych pojemnikach, które są przystosowane do obsługi przez śmieciarki. Pojemniki powinny posiadać uchwyty umożliwiające podniesienie oraz o pojemności nie większej niż 120 l. W przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów popiół nie zostanie odebrany.

 • zanieczyszczony popiół, tj. zmieszany z innymi odpadami lub zgromadzony w workach nie będzie odbierany

 

 • odbiór popiołu, zgodnie z harmonogramem tylko od wnioskodawców

 • popiół nie zostanie odebrany od osób, które nie złożyły wniosku

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 89 524 19 26.