Dane teleadresowe

IMG 7054  Gmina
 
Urząd Gminy w Gietrzwałdzie zaprasza:

w poniedziałki od godz. 800 – 1600

od wtorku do piątku od godz. 700 – 1500

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
 
fax. (89) 650-03-24

tel. (089) 524-19-00

 
Urząd Gminy

gmina@gietrzwald.pl

Wójt Gminy wojt@gietrzwald.pl

Rada Gminy radagminy@gietrzwald.pl

Sekretarz Gminy halina.bienkiewicz@gietrzwald.pl

Skarbnik Gminy

andrzej.wasilewski@gietrzwald.pl

Sprawy inwestycyjne inwestycje@gietrzwald.pl


Numer konta bankowego :

Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Gietrzwałdzie :

43 8857 1067 3001 0000 0143 0001


Numery telefonów w Urzędzie Gminy:

Komórki organizacyjne

Numer telefonu

Sekretariat

89 524 19 00

Wójt

89 524 19 00

Referat Finansowy- Skarbnik

89 524 19 06

Z-ca Skarbnika (księgowość budżetowa, wydatki, rozliczenia)

89 524 19 03

Stanowisko ds. płac, budżetu i sprawozdawczości

89 524 19 03

Stanowisko ds. księgowości niepodatkowej i obsługi kasy

89 524 19 05

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Kierownik Referatu

89 524 19 13

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych

89 524 19 10

Stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z radami sołeckimi

89 524 19 10

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, inicjatyw lokalnych, usuwanie azbestu

89 524 19 33

Stanowisko ds. inwestycji

89 524 19 33

Referat Podatków i Opłat

 

Kierownik (wymiar podatków i opłat)

89 524 19 04

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacja

89 524 19 27

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

89 524 19 26

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
Sekretarz

89 524 19 08

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, stypendiów szkolnych, sekretariat

89 524 19 00

Stanowisko ds. obsługi rady, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

89 524 19 16

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, archiwum urzędu

89 524 19 02

Informatyk Gminny

89 524 19 28

Referat Planowania Przestrzennego, Drogownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

89 524 19 14

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, opłat adiacenckich i ochrony środowiska

89 524 19 14

Stanowisko ds. budownictwa

89 524 19 15

Stanowisko ds. administracji drogowej

89 524 19 15

Urząd Staniu Cywilnego

89 524 19 01,
89 524 19 08

Stanowisko ds. obronnych, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (wtorki i piątki)

89 524 19 16

Stanowisko ds. kadr i obsługi jednostek organizacyjnych

89 524 19 17

Geodeta gminny - nadawanie numerów budynków (poniedziałki i środy)

89 524 19 14