Wodociągi i gaz

woda Wodociągi

Dane stan na dzień 31.12.2013r.

Wodociągi wiejskie posiadają miejscowości: Łupstych, Kudypy, Gronity, Naterki, Sząbruk, Siła, Unieszewo, Barwiny, Cegłowo, Łajsy, Pęglity,Gietrzwałd, Naglady, Woryty, Rentyny, Podlejki, Łęguty, Biesal, Tomaryny, Tomarynki, Rapaty, Dłużki, Jadaminy, Śródka, Smoleń, Guzowy Piec, Guzowy Młyn

Dane o infrastrukturze wodociągowej:

Liczba stacji uzdatniania wody: (5) Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo, Sząbruk, Łęguty

Ogólna długość sieci wodociągowej: 150 km 

Ilość przyłączy: 1418

Planowane inwestycje: zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2016 (uchwała nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dn. 11.10.2012r.)


Dane o infrastrukturze kanalizacyjnej:

Do osiągnięcia 100% skanalizowania gminy pozostały miejscowości: Cegłowo, Tomarynki, Tomaryny, Śródka, Salminek, Jadaminy, Parwółki, Barduń, Zaskwierki, Łęgucki Młyn, Łopkajny, Zdrojek, Rapaty, Dłużki oraz zabudowa kolonijna w miejscowościach: Biesal, Gietrzwałd, Gronity, Sząbruk, Unieszewo

Ogólna długość sieci kanalizacyjnej: 128 km

Ilość przepompowni: 80

Oczyszczalnie: Gietrzwałd, Biesal, Łęguty


gazGazyfikacja Gminy

Gmina Gietrzwałd nie jest odpowiedzialna za budowę sieci gazowej.  W celu doprowadzenia gazu do gospodarstwa należy skontaktować się z Zakładem Gazowniczym w Olsztynie. Przyłącze gazowe jest umieszczane na granicy działki. Koszt doprowadzenia linii do gospodarstwa pokrywa właściciel gruntu.

 

Miejscowości posiadające sieć gazową:

  • Gietrzwałd (część miejscowości)
  • Łajsy (jedno gospodarswo)
  • Naglady (nowe osiedle)
  • Naterki (część miejscowości)
  • Sząbruk (część miejscowości)
  • Sząbruk-Siła
  • Unieszewo (część miejscowości)
  • Woryty (hotel)