Działki w Nagladach

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Nagladach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a działki nr 73/63 i 73/64 w części również pod teren zieleni, położonych ok. 350 m od drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, w bliskim sąsiedztwie lasu.

Naglady 4

- nr  73/63  o pow. 1693 m2 - cena wywoławcza netto 76.200,- zł   wadium - 9.400 zł
- nr  73/64  o pow. 1922 m2 - cena wywoławcza netto     86.500,- zł   wadium - 10.700 zł

 - nr  73/66  o pow. 1437 m2 - cena wywoławcza nett       64.700,- zł   wadium - 8.000 zł

 - nr  73/67  o pow. 1637 m2 - cena wywoławcza netto     73.700,- zł   wadium - 9.100 zł

 - nr  73/68  o pow. 1553 m2 - cena wywoławcza netto     69.900,- zł   wadium - 8.600 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 22.06.2017 r.

Naglady 4

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Naglady 2

Na nieruchomościach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 18.01.2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 89 524-19-14.

                                                                                                             Wójt Gminy Gietrzwałd