Działki w Nagladach

naglady1

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w Nagladach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych ok. 350 m od drogi krajowej nr 16, 15 km od Olsztyna, 2 km od Gietrzwałdu, w bliskim sąsiedztwie lasu.

naglady 7

- nr  73/70    o pow. 1362 m2 - cena wywoławcza netto   61.300,- zł   wadium -   7.600 zł
- nr  73/71    o pow. 1161 m2 - cena wywoławcza netto   52.250,- zł   wadium -   6.500 zł

 - nr  73/72    o pow. 1189 m2 - cena wywoławcza netto   53.550,- zł   wadium -   6.600 zł

- nr  73/73    o pow. 1415 m2 - cena wywoławcza netto  63.700,- zł   wadium -  7.900 zł

naglady 5

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 7.07.2017 r.

Naglady 3

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Naglady 2

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 16.12.2016 r., II przetarg 16.03.2017 r.

Na nieruchomościach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 89 524-19-14