Działki w Unieszewie

UNIESZEWO 3

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 działek niezabudowanych w Unieszewie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych przy drodze gruntowej, za budynkiem kaplicy, przy zwartej zabudowie wsi.

UNIESZEWO 4

- nr 172/26  o pow. 1047 m2 - cena wywoławcza  netto   41.900,- zł, wadium –  5.200,-zł

 - nr 172/28  o pow.   970 m2 - cena wywoławcza  netto   38.800,- zł, wadium –  4.800,-zł

 - nr 172/29  o pow. 1027 m2 - cena wywoławcza  netto   41.100,- zł, wadium –  5.100,-zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % .

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

UNIESZEWO 1

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości przelewem na konto : Warmiński Bank Spółdzielczy Oddz. w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 najpóźniej w dniu 7.07.2017 r.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument stwierdzający tożsamość a osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego  / lub równorzędnego /, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

UNIESZEWO 2

Na nieruchomościach nie figurują obciążenia ani zobowiązania.

I przetarg na sprzedaż działek odbył się 2.11.2016 r., II przetarg 16.12.2016 r., III przetarg 1.02.2017 r., IV przetarg 5.04.2017 r.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Informacje pod nr tel. 524-19-14.