Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku
ul. Wiktora Steffena 1
11 – 036 Gietrzwałd
 
Data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 10.05.1946 rok.
                          
Numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000030475
Numer Regonu – 511373659
Numer Identyfikacji Podatkowej – 739 349 66 73
 
Skład Zarządu OSP Sząbruk.
Prezes - Józef Greifenberg
V – ce Prezes Naczelnik - Andrzej Greifenberg
W –ce Prezes  - Jerzy Lobert
Z –ca Naczelnika -  Piotr Janiuk
Skarbnik - Radosław Krupa
Sekretarz - Wojciech Skerda
Gospodarz – Leszek Macikowski
Kierowca Leszek Macikowski
 
Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680