Ochotnicza Straż Pożarna w Gietrzwałdzie
ul. Szkolna 7 11 – 036 Gietrzwałd
Data wpisania do rejestru sądowego 08.09.1886 rok.

Rok założenia rejestr niemiecki - 1906 rok.

 

Numer Krajowego Rejestru Sądowego - 0000028941

Numer Regonu - 511326186

Numer Identyfikacji Podatkowej - 739 348 86 79

Numer działki - 158/10

Numer ID - 265

Wysokość położenia - 109 mnpm.

 

Skład Zarządu OSP Gietrzwałd

Prezes Tomasz Czerwiński

W – ce Prezes Naczelnik Mariusz Kałamarski

Z – ca Naczelnika Jacek Wiśniewski

Sekretarz Marek Gallus

Skarbnik Kamil Lisek

Kierowca – Dawid Lorkowski, Kamil Lisek

 Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680