Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu
Biesal 15
11 – 036 Gietrzwałd
Data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 15.08.1945
                           
Numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000056127
Numer Regonu – 510281665
Numer Identyfikacji Podatkowej – 739 353 92 18
 
 
Skład zarządu OSP Biesal
Prezes - Marek Kasperek
W – ce Prezes - Naczelnik Radosław Kłoda
Z – ca naczelnika- Marek Mikulewicz
Sekretarz - Patrycja Krzywonos
Skarbnik - Edyta Bednarek
Kierowca – mechanik - Marek Kasperek
 
Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680