Ochotnicza Straż Pożarna w Unieszewie
Unieszewo 49
11 – 036 Gietrzwałd
Data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego 04.04.1912r.
                         
Numer Krajowego Rejestru Sądowego - 0000029208
Numer Regonu – 511373636
Numer Identyfikacji Podatkowej – 739 339 55 58
 
Skład Zarządu OSP Unieszewo
Prezes -  Robert Omilian
V – ce Prezes Naczelnik - Rafał Demczuk
Sekretarz - Paweł Kaczmarczyk
Skarbnik - Łukasz Kaczmarczyk
Kronikarz - Damian Rączkowski
Gospodarz – Paweł Wasilewski
Kierowca – Bernard Bleks
 
Kontakt: Gerhard Kryks  668 038 680